Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-08

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Starosty B. w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Starosty B. w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

Sprawa ze skargi J.L. na pismo Starosty B. w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-22

Sprawa ze skargi J. L., E. L., J. L. na pismo Starosty B. w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

III SA/Gl 730/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-03-18

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Starosty B. w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych