Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 6060 Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin X

II GSK 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem koncesji