Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 471/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie działalności Burmistrza Miasta K.

II SA/Łd 716/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 735/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 316/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 729/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

II SA/Kr 928/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Go 599/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Ol 563/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

III SA/Po 434/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
1   Następne >   +2   5