Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 819/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie ze skargi 'T.' Sp. z o.o. z/s na orzeczenie SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu