Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

OSK 1345/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy (...)

OSK 1387/04 - Wyrok NSA z 2005-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 1432/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 1433/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 35/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dodatkowej opłaty rocznej za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

I OSK 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dodatkowej opłaty rocznej za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie

OSK 1435/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie orzeczenia kary dyscyplinarnej