Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 724/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 80/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 166/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 165/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 30/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Łodzi w przedmiocie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łódź

II SA/Łd 500/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 241/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowych

II SA/Łd 242/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości