Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2884/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 1404/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OZ 1405/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OZ 1406/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie , [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podzi...

I OZ 1455/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1256/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1442/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1496/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

I OZ 1490/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 1461/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji oddalić zażalenie
1   Następne >   2