Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 49/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie daty początkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OZ 192/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej

I OSK 959/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie unieważnienia przetargu nieograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego

I OZ 356/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

I OZ 436/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 467/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 1322/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze strony

I OSK 525/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie nabycia nieruchomości

I OZ 343/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 351/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na czynność Starosty M. polegającą na zbyciu prawa własności nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu
1   Następne >   3