Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 524/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 838/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1271/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1007/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1071/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 968/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania ;