Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 98/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie sprzedaży terenu dzierżawnego od Skarbu Państwa

II SA/Op 230/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skoroszyce w przedmiocie zgody na najem lokalu bez przetargu

II SA/Op 77/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie opłat, stawki i sposobu pobierania opłat za parkowanie

II SA/Op 8/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie ustalenia minimalnej stawki za dzierżawę gminnej nieruchomości

II SA/Op 23/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie wysokości składek czynszu dzierżawnego

II SA/Op 24/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy gruntu

II SA/Op 49/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-27

Wniosek w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami

II SA/Op 137/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 116/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi Gminy [...] na ze decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   4