Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 452/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-11

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 329/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 511/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi D. A. na działalność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Op 219/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego projekt podziału nieruchomości

II SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenie Wójta Gminy Wilków w przedmiocie stawek opłat za wynajmowanie nieruchomości gminnych

II SA/Op 507/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów projektowych

II SA/Op 265/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 507/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 480/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2