Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 459/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń

II SA/Op 65/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-27

WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Starosty Prudnickiego na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia prawa trwałego zarządu