Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Op 24/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w O. w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Op 537/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza [...] w przedmiocie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości

II SA/Op 576/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

II SA/Op 583/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 516/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 575/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Skarga I. L. i J. L. na uchwałę Gminy [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych

II SA/Op 551/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości

II SA/Op 245/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 204/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości
1   Następne >   2