Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Gd 94/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 36/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w W. , Nr [...] w przedmiocie nadania nieodpłatnie na własność ud...

II SAB/Sz 152/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie nie udostępnienia drogi dojazdowej

II SAB/Sz 152/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie nie udostępnienia drogi dojazdowej

II SA/Sz 1198/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Burmistrza Gminy w przedmiocie odwołania przetargu

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Wr 272/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa Usług komunalnych Sp. z o.o. w Z.

II SAB/Rz 33/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania
1   Następne >   2