Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 270/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie wydania decyzji o podziale nieruchomości