Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Sz 117/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 2110/10 - Wyrok NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Powszechnej Spółdzielni [...] '[...]' w S. na zarządzenie Burmistrza S. nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy S.