Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ol 1365/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rychliki w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 1/ stwierdza nieważność § 21 uchwały Nr VII/45/2014 Rady Gminy Rychliki w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rychliki; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części wymienionej w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu.

IV SA/Po 421/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-07

Sprawa ze skargi ze skargi I. P. na Burmistrza O. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Rz 1240/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Skarga A. Z. i G. Z. na bezczynność B. M. w przedmiocie nabycia prawa własności.

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie nabycia prawa własności.

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie nabycia prawa własności

I OSK 861/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego

II SA/Kr 342/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości

II SA/Kr 342/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-30

Sprawa ze skargi A.S. na zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta D. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy D.

I OSK 3188/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w przedmiocie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
1   Następne >   2