Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1260/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Spółki A. na zarządzenie Burmistrza Cedyni w przedmiocie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych lub ich części na targowisku gminnym w Osinowie Dolnym gmina Cedynia

II SAB/Go 113/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia [...] r.

I OSK 3038/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nr [...] w przedmiocie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

II SAB/Gd 113/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa własności w księdze wieczystej

I OSK 1816/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Gminy A. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej