Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Op 8/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie dzierżawy nieruchomości

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

II SA/Op 246/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-28

Sprawa ze skargi J. W. na Burmistrza Prudnika w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne

II SA/Op 338/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. B. na Gminę Grodków w przedmiocie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej

II SA/Op 338/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-12

Sprawa ze skargi M. B. na Gminę Grodków w przedmiocie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej

II SA/Op 443/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 442/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nysie na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia opłat za miejsca grzebalne oraz za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.