Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 546/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-08-05

skarg D. R., M. Z., S. Z., A. P, G. M. na działanie Burmistrza Miasta S. polegające na zatwierdzeniu podziału geodezyjnego nieruchomości komunalnej p o s t a n a w i ł : odrzucić skargi D. R., M. Z., S. Z., A. P., G. M.

II SA/Bk 71/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-01

Sprawa ze skargi S. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie sprzedaży garaży

II SA/Bk 72/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-01

Sprawa ze skargi M. J. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie sprzedaży garaży

II SA/Bk 70/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-01

Sprawa ze skargi J. M. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie sprzedaży garaży

II SA/Bk 61/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-01

Sprawa ze skargi W. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali garażowych

II SA/Bk 6/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-01-20

Sprawa ze skargi K. M. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie SA/Bk 1281/03

II SA/Łd 770/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-10-08

Wniosek Starosty [...] o rozpoznanie sporu o właściwość między organami

II SAB/Po 19/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych

II SA/Łd 545/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-08-05

skarg D. R., M. Z., S. Z., A. P., G. M. na działanie Burmistrza Miasta S. polegające na zatwierdzeniu podziału geodezyjnego nieruchomości komunalnej p o s t a n a w i ł : odrzucić skargi D. R., M. Z., S. Z., A. P., G. M.

II SA/Gl 591/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję - pismo Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego
1   Następne >   +2   4