Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 461/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu zarządzania cmentarzem komunalnym oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza, urządzeń cmentarnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

II SA/Op 13/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kluczborku na zarządzenie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 460/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na zarządzenie Burmistrza Brzegu w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 61/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oleśnie na zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 83/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Głubczycach na zarządzenie Burmistrza Głubczyc w przedmiocie ustalenia cennika opłat cmentarnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 12/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kluczborku na zarządzenie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.