Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Op 22/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 537/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza [...] w przedmiocie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości

II SA/Op 606/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi S. P. na zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

II SA/Op 607/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gminnej oraz ogłoszenia wykazu odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Op 607/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi S. P. na zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustanego przetargu ograniczonego nieruchomości gminnej oraz ogłoszenia wykazu

II SAB/Op 21/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-22

Skarga S. P. na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie udostępnienia akt dotyczących gospodarowania mieniem gminnym wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości

II SAB/Op 21/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie udostępnienia akt dotyczących gospodarowania mieniem gminnym

II SAB/Op 21/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-06

Skarga S. P. na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie udostępnienia akt dotyczących gospodarowania mieniem gminnym
1   Następne >   3