Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 887/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń o odmowie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 1732/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowych osób prawnych postanowił: odrzucić skargę kasacyjną.

I SA/Wa 1787/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozbawienia licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

I SA/Wa 1789/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozbawienia licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 847/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1788/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozbawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 362/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej
1   Następne >   2