Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1345/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy (...)

OSK 1435/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie orzeczenia kary dyscyplinarnej