Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 997/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

I OSK 390/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy prawa strony w postępowaniu uwłaszczeniowym

I OSK 949/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego