Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 887/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń o odmowie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 1375/06 - Wyrok NSA z 2007-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania prawa do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

I OSK 1407/06 - Wyrok NSA z 2007-10-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia uprawnień do zaliczenia wartości mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego

I OSK 1418/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu w zarząd nieruchomości na rzecz Ośrodka (...) w W.

I OSK 1733/06 - Wyrok NSA z 2007-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1371/06 - Wyrok NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1372/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania uprawnień do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

I OSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami państwa polskiego

I OSK 1460/06 - Wyrok NSA z 2007-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1732/06 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowych osób prawnych postanowił: odrzucić skargę kasacyjną.
1   Następne >   +2   5