Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II GSK 18/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 486/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 624/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1108/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1367/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1463/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1613/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 22/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SA/Wa 101/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1368/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   13