Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1268/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 1135/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OW 137/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr (...) położonych w miejscowości M., gmina L.

I OSK 980/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 989/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1006/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. G. na pismo Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OSK 1491/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie o...

I OZ 73/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 218/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego

II GZ 156/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej
1   Następne >   2