Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 270/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej

I OSK 366/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia

I OZ 412/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OW 87/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. N. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania

OSK 1904/04 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o uwłaszczeniu

I OZ 99/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzeni...

I OSK 1259/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 68/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

OSK 1904/04 - Postanowienie NSA z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o uwłaszczeniu

I OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia uwłaszczenia
1   Następne >   2