Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2238/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania nieruchomości w zarząd i użytkowanie