Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2736/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

II GZ 365/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci nagany

I OSK 2735/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

II GZ 74/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wydania protokołów dotyczących postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 1767/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...]w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 679/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GSK 1793/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodowej

I OSK 1566/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 422/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji