Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1022/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 636/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SAB/Wa 194/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania

VI SA/Wa 562/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 2465/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 427/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2456/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 1173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 109/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   11