Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1757/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2074/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2834/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 1253/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skargi kasacyjne Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa

I OSK 831/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-11

Skarga H. K., E. U., J. K., A. K.o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg H. K., E. U., J. K., A. K.oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa ...

I OSK 1030/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2810/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej

I OSK 1308/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala ...

I OSK 1691/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skargi kasacyjne A. I. i M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. I., I. P. i M. P. na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1178/14 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6