Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 72/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 474/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1203/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów

I OZ 719/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA I SA/Wa 1484/13 o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 247/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku C.G. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej w przedmiocie odd...

I SA/Wa 1202/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1791/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2439/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...]

II GZ 170/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec zarządcy nieruchomości
1   Następne >   +2   5