Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga E. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 841/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OPP 23/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga E. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 840/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OW 37/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania

I OW 62/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OPP 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-22

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1595/12 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości [...]

I OPP 76/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I KO 129/12 ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości