Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 167/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości, sygn. akt II SA/Ol 344/10

I OW 109/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-23

Skarga D. W. na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego, sygn. akt II SA/Wr 522/04