Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 59/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania sygn. akt II SAB/Rz 64/11

I OW 296/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości sygn. akt II SA/Rz 540/13

I OPP 61/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga E. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 261/13 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przekształcenia w prawo współwłasności prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.