Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 32/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga T. S.-O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt I SA/Wa 116/19 ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OPP 49/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OPP 112/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga E. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 114/19 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OPP 53/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga E. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1885/19 ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 60/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 177/15

I OPP 48/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga E. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1107/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OPP 50/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

Skarga E. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1871/19 ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 29/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OPP 30/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego , nr [...] w przedmiocie sprostowania błędu rachunkowego w decyzji w sprawie podziału nie...

I OPP 12/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-04

Skarga E.W. i T.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 115/19 ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   2