Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 7/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.B. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta Ż. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 475/03 wraz z żądaniem wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 154 p.p.s.a.

II SA/Ol 186/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-25

Skarga T.P. na Prezydenta Miasta w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

I SA/Wa 1968/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 143/06

III SAB/Po 3/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie uregulowania stanu terenowo

I SAB/Wa 205/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości [...]

I SAB/Wa 28/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 51/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego odrzucić skargę.