Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 511/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi D. A. na działalność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Op 335/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-09

Sprawa ze skargi H. Ś i B. Ś. na postępowanie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 294/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Op 428/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie braku zgody na udostępnianie mienia gminnego dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt

II SA/Op 428/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi S. Z. na zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie braku zgody na udostępnianie mienia gminnego dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt

II SAB/Op 76/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie podziału nieruchomości

II SO/Op 6/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SA/Op 294/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi S. Z., L. K., M. Z. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SAB/Op 28/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości