Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 359/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy...

I OZ 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II Sa/Gd 529/07 o odrzuceniu zażalenia M. D. na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi M. D. na Uchwałę Rady Gminy C. z dnia [...], Nr ...

I OSK 1451/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowej

I OZ 519/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

I OZ 548/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1756/06 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia odrzucającego skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05

I OZ 763/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań