Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 384/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

I OSK 1767/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

I OSK 1351/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

I OZ 383/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

I OZ 385/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy T. darowizny nieruchomości p...

I OZ 539/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dot. poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

I OSK 1070/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

I OSK 145/08 - Wyrok NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości

I OSK 165/08 - Wyrok NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zasad sprzedaży samodzielnych, gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz bonifikaty z tego tytułu.

I OSK 107/08 - Wyrok NSA z 2008-07-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej
1   Następne >   2