Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 459/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń

II SA/Gl 1641/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie powierzenia zadań własnych gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały.

II SA/Gl 619/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

II SA/Op 459/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 465/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy

II SA/Rz 1372/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-03

Skarga M. P. na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchylenia uchwały, która wyrażała zgodę na bezprzetargowe zbycie działki

II SA/Bk 760/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbywanych nieruchomości

I OSK 1968/18 - Wyrok NSA z 2020-02-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej [...] oraz określania warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych

II SA/Ke 550/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

II SA/Ke 1164/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w przedmiocie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
1   Następne >   3