Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 18/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem gminnym

II SA/Op 82/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-25

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych oraz zwolnień w tych opłatach

II SA/Op 426/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego

II SA/Op 336/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony