Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Go 476/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-29

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie pomieszczeń w dzierżawę

II SA/Wr 514/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w J. w przedmiocie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu J.

II SA/Wr 649/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego w trwałym zarządzie Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

II SA/Go 563/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Krośnieńskiego

I OSK 1497/08 - Wyrok NSA z 2009-03-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Krośnieńskiego w przedmiocie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami

II SA/Go 413/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości

II SA/Gd 702/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zbycia nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego

II SAB/Gl 49/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu M. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych

II SA/Op 90/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie zgody na oddanie lokalu w najem w trybie przetargowym

II SA/Gd 665/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu