Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 90/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie zgody na oddanie lokalu w najem w trybie przetargowym