Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Łd 252/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I SA/Wa 699/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I OSK 964/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa

II SA/Kr 17/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 204/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SAB/Wa 146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VIII SA/Wa 445/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   72