Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 883/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 887/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 984/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-13

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej podział działki

II SA/Po 151/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 682/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieuzasadnioną aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego