Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 252/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 6/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Łd 15/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 107/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej scalenia gruntów

II SA/Łd 1429/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania dokonywanego z urzędu projektu podziału działki

II SA/Łd 980/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 74/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 413/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 531/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-15

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   54