Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gd 787/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-01

skarg Prokuratora Okręgowego, W. K., J. K. i B. K.-H. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie nadania prawa własności nieruchomości na terenie byłego Wolnego Miasta